The HIERONIMO Project

El projecte HIERONIMO, iniciat el 2015, desenvolupa un entorn digital per a l'estudi, edició i traducció de textos teatrals anglesos de principis de l'era moderna.

En 2016-27 va comptar amb la financiació de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (Generalitat Valenciana) a través del projecte d'investigació "Entorno digital de investigación y traducción del primer teatro moderno inglés" (GVAICO2016-094). En aquesta línia de recerca està associat al treball realitzat per l'equip d'investigació ARTELOPE de la Universitat de València, dirigit per Joan Oleza Simó, més concretament al projecte EMOTHE, amb el recolzament dels projectes FFI2016-80314-P, finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad (2017-2019), y PID2019-104045GB-C54, finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación (2020-06-01 / 2023-05-31), ambdós a través de l'Agencia Estatal de Invesigación.

 

Direcció del projecte: Jesús Tronch (Universitat de València)

Objectius

Quatre són els objectius específics del projecte HIERONIMO:

  1. Obres seleccionades: base de dades i textos.
  2. Edicions multilingües: edició hipertextual multilingüe per a la Biblioteca Digital EMOTHE (Universitat de València).
  3. Diccionari / base de dades de termes i expressions recurrents i de referències culturals del teatre anglés dels segles XVI y XVII.
  4. Pupitre virtual en línia, per a l'edició i traducció de textos.

Novetats

Investigadors

 

 

 

Els membres de l'equip d'investigació del projecte finançat GVAICO2016-094 (2016-17) són:

Juan José Calvo García de Leonardo

Universitat de València

Rocío Gutiérrez Sumillera

Universdad de Granada

Laura Monrós Gaspar

Universitat de València

John D. Sanderson

Universitat d'Alacant

Ferran Robles

Universitat de València

Miguel Teruel Pozas

Universitat de València

Jesús Tronch Pérez (IP)

Universitat de València

HIERONIMO abraça els conceptes de teatre dels segles XVI i XVII, multilingüisme i traducció, inherents a aquest projecte de recerca. Hieronimo és el protagonista de la tragèdia anglesa The Spanish Tragedy atribuïda a Thomas Kyd i publicada a Londres el 1592, que cap al final l'obra escriu una tragèdia perquè siga representada davant la cort del rei d'Espanya i el seu convidat, el virrei de Portugal, amb els papers de cada personatge escrits en llatí, grec, italià i francès -- tot i que el text es publicà en anglès.
La imatge del logo s'ha obtingut de la xilografia d'un exemplar de l'edició en quart de 1633, cedida per Arthur i Janet Freeman.

TOP